loop through an enum csharp

Code Example - loop through an enum csharp

        
            public enum Days {
 Monday,
 Tuesday,
 Wednesday
}

foreach(Days day in Enum.GetValues(typeof(Days))) {
 
}
          
        
 

loop through all enum values in csharp

            
                var values = Enum.GetValues(typeof(Foos));
foreach(Foos foo in values) {
	// do something, use foo
}

// or
foreach(Foos foo in Enum.GetValues(typeof(Foos))) {
	// do something, use foo
}
              
            
 

csharp foreach enum

            
                enum Foos {
 Foo,
 Bar,
}

foreach(Foos val in Enum.GetValues(typeof(Foos))) {
 //Do whatever with the value :D
}
              
            
 

enum foreach

            
                foreach (Suit suit in (Suit[]) Enum.GetValues(typeof(Suit)))
{
}
              
            
 

Loop through enum csharp

            
                enum Foos {
 Foo,
 Bar,
}

foreach(Foos val in Enum.GetValues(typeof(Foos))) {
 //Do whatever with the value :D
}
              
            
 

traversing an enum csharp

            
                var values = Enum.GetValues(typeof(Foos)).Cast<Foos>();
              
            
 

csharp iterate enum

            
                var values = Enum.GetValues(typeof(Foos));
              
            
 

enum get all values csharp

            
                //typed
var values = Enum.GetValues(typeof(Foos)).Cast<Foos>()
              
            
 

csharp get all enum values

            
                var values = Enum.GetValues(typeof(Foos));